Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2022/23
w szkołach dla młodzieży w ACE

UWAGA! Podręczniki do klas I proszę kupować dopiero po zakończonej rekrutacji i uzyskaniu informacji do jakiej klasy uczeń został przyjęty.

Oddziały w Technikum nr 1

Technik budownictwa klasa I b klasa II b   klasa IV b klasa IV bg
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
  klasa II g    klasa IVg  klasa IV gg
Technik informatyk

klasa I if

klasa II if klasa III if klasa IV ifa, IV ifb klasa IV ifg
Technik mechatronik  klasa I mct   klasa III mct klasa IV mct

klasa IV mctg

Technik handlowiec

klasa I hd

klasa II hd klasa III hd klasa IV hd klasa IV hdg
Technik hotelarstwo     klasa III h klasa IV h klasa IV hg

 

Oddziały wBranżowej Szkole I Stopnia nr 1

Monter zabudowy irobót wykończeniowych wbudownictwie klasa I mrw klasa II mrw klasa III mrw
Klasa wielozawodowa klasa I aw/bw klasa II aw/bw klasa III aw/bw
Elektryk

klasa I el

klasa II el klasa III el