.


 .

Wyniki egzaminu maturalnego w ACE w Technikum nr 1 [maj 2017r.] .

.

klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów
obowiązkowych

liczba absolwentów,
którzy zdali 
egzamin maturalny

Odsetek
sukcesów

liczba absolwentów,
którzy mają prawo przystąpienia
do egzaminu poprawkowego
 w sierpniu br.

klasa IV ak

11

8

72,73 %

3

klasa IV b

8

8

100,00 %

---

klasa IV g

21

16

76,19 %

4

klasa IV h

11

11

100,00 %

---

klasa IV hd

18

15

83,33 %

3

klasa IV if

29

28

96,55 %

1

klasa IV mct

20

19

95,00 %

0

klasa IV oze

7

7

100,00 %

---

razem:

125

112

89,60 %

11

 .

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego
[maj 2017r.]

/miejsce
typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technikum

89,60 %

brak danych 

70,00 (*)

67,88 (*)

 .

(*)  wskaźnik "zdawalności" matury podany dla absolwentów technikum
 

 . .


 .