.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 
ogłaszany w danym roku na platformie internetowej: ranking.perspektywy.pl

Ogólnopolski Ranking Techników przedstawia wykaz najlepszych techników w Polsce według kryteriów:

1) sukcesy w olimpiadach;
2) wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych;
3) wyniki matury z przedmiotów dodatkowych;
4) wyniki egzaminów zawodowych;
5) ocena akademicka {do roku 2013}.

Udział procentowy poszczególnych kryteriów jest podany w metodologii klasyfikacji wskaźników na dany rok.

Lokata Technikum nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w podanych rankingach:

.

 

Ogólnopolski Ranking
Techników

{na podanych
od 250 do 300 szkół}

Ranking Maturalny
Techników

{na podanych
200 szkół}

Ranking Techników
w woj. podlaskim

{na podanych
25 szkół}

olimpiady

matura
przedmioty
obowiązkowe

matura
przedmioty
dodatkowe

egzamin
zawodowy

opinia
akademicka

Metodologia
kryteriów
podanych
wskaźników

2017r.

lokata: 70;
wskaźnik: 60,35;
zestawienie:

lokata: 46;
wskaźnik: 61,65;
zestawienie:

lokata: 3;

zestawienie:

wskaźnik:

16,25

wskaźnik:

74,45

wskaźnik:

53,12

wskaźnik:

73,64

wskaźnik:
nie było

2016r.

lokata: 99;
wskaźnik: 49,49;
zestawienie:

lokata: 67;
wskaźnik: 58,39;
zestawienie:

lokata: 4;

zestawienie:

wskaźnik:

5,17

wskaźnik:

79,15

wskaźnik:

36,54

wskaźnik:

35,22

wskaźnik:
nie było

2015r.

lokata: 190;
wskaźnik: 42,49;
zestawienie:

lokata: 107;
wskaźnik: 54,21;
zestawienie:

lokata: 7;

zestawienie:

wskaźnik:

1,25

wskaźnik:

70,96

wskaźnik:

37,45

wskaźnik:

40,04

wskaźnik:
nie było

2014r.

lokata: 186
wskaźnik: 47,25;
zestawienie:

lokata: 87;
wskaźnik: 59,06;
zestawienie:

lokata: 10;

zestawienie:

wskaźnik:

0,00

wskaźnik:

78,26

wskaźnik:

39,85

wskaźnik:

47,63

wskaźnik:
nie było

2013r.

lokata: 120
wskaźnik: 55,78;

zestawienie:

lokata: 80;
wskaźnik: 63,17;
zestawienie:

lokata: 6;

zestawienie:

wskaźnik:

4,72

wskaźnik:

78,11

wskaźnik:

38,07

wskaźnik:

52,48

wskaźnik:
 34,31

2012r.

lokata: 193
wskaźnik: 59,58;
zestawienie:

lokata: 143;
wskaźnik: 61,60;
zestawienie:

lokata: 10;

zestawienie:

wskaźnik:

1,31

wskaźnik:

73,55

wskaźnik:

32,66

wskaźnik:

58,49

wskaźnik:
 0,00

2011r.

lokata: 37;
wskaźnik: 65,31;
zestawienie:

lokata: 58;
wskaźnik: 63,78;
zestawienie:

lokata: 2;

zestawienie:

wskaźnik:

2,34

wskaźnik:

84,70

wskaźnik:

42,03

wskaźnik:

nie było

wskaźnik:
 44,75

.