.

.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE
w roku szkolnym 2010/11


.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik agrobiznesu 341[01]

I ar

Marcin Szorc

II ar

Wioleta Stachurska

III ar

Izabela Dzikowska

IV ar

Jacek Szybajło

technik budownictwa 311[04]

I b 

Dorota Frąckiewicz

II b 

Ewa Wiśniewska

III b 

Iwona Grabowa

IV b 

Agnieszka Dziądziak

technik elektryk 311[08]

I e 

Jacek Bednarczyk

II e 

Zofia Węgrzynowicz

IV e 

Jacek Szybajło

technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I g 

Małgorzata Puczyłowska

II g 

Alicja Zyskowska

III g 

Aneta Orchowska

IV g 

Jadwiga Motuk

technik hotelarstwa 341[04]

I h 

Anna Wasilewska – Bogdzio

II h 

Dorota Sikora

III h 

Bogusława Zawieja

IV h 

Maria Ignatowska

technik handlowiec  341[03]

I hd

 Bożena Ziemak

III hd

Bożena Gałaś

IV hd

Irena Sienkiewicz

technik informatyk 312[01]

I if

Krystyna Juchniewicz

II if

Gertruda Zębala

III if

Dorota Przystał

IV if

Jarosław Gryc

technik teleinformatyk 312[02]

IV ti

Beata Aleszczyk

technik architektury krajobrazu 321[07]

I ak

Elżbieta Wierzbicka

II ak

Anna Stankiewicz

III ak

Dorota Rukścińska

technik mechatronik 311[50]

I mct

Zbigniew Huszcza

II mct

Ilona Lubomska

III mct

Bożena Chrzanowska

.

Nazwa szkoły

I Liceum Profilowane (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

profil

klasa

wychowawca

profil  socjalny

I sp

Stanisław Kirvel

II sp

Jolanta Sowól

III sp

Alicja Szenk

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1    (szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód posadzkarz 713[05]
2 letni cykl kształcenia

II p 

Ignacy Grudziński

zawód elektryk 724[01]
3 letni cykl kształcenia

I el

Lech Borys

III el

Tomasz Wiszyński

zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
3 letni cykl kształcenia

I trw

Lech Borys

II trw

Janusz Balun

III trw

Irena Gudanowska

klasa wielozawodowa
2 letni cykl kształcenia

I aw

Barbara Adamowicz

II aw

Iwona Węgrzynowicz

klasa wielozawodowa
3 letni cykl kształcenia

I bw

Michał Jeruć

II bw

Wojciech Iwanowicz

III bw

Małgorzata Krzywińska

.

Nazwa szkoły

Technikum Uzupełniające nr 1 (3 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

{ I grupa} technik budownictwa 311[04]

{II grupa} technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

II BB/GG

Małgorzata Sudnik

.

Nazwa szkoły

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (2 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

profil  ogólnokształcący

I ULO

Dariusz Sieńko

.