.

.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE
w roku szkolnym 2009/10


.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik agrobiznesu 341[01]

I ar

Wioleta Stachurska

II ar

Maria Bohdan

III ar

Jacek Szybajło

IV ar

Anna Wasilewska – Bogdzio

technik budownictwa 311[04]

I b 

Ewa Wiśniewska

II b 

Iwona Grabowa

III b 

Krystyna Osakowicz

IV b 

Bożena Ziemak

technik elektryk 311[08]

I e 

Zofia Węgrzynowicz

III e 

Jacek Szybajło

technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I g 

Alicja Zyskowska

II g 

Aneta Orchowska

III g 

Jadwiga Motuk

IV g 

Małgorzata Puczyłowska

technik hotelarstwa 341[04]

I h 

Dorota Sikora

II h 

Bogusława Zawieja

III h 

Maria Ignatowska

IV h 

Gertruda Zębala

technik handlowiec  341[03]

II hd

Bożena Gałaś

III hd

Irena Sienkiewicz

IV hd

Izabela Dzikowska

technik elektronik 311[07]

IV i 

Agnieszka Milanowska

technik informatyk 312[01]

I if

Gertruda Zębala

II if

Dorota Przystał

III if

Jarosław Gryc

IV if

Krystyna Juchniewicz

technik teleinformatyk 312[02]

III ti

Beata Aleszczyk

technik architektury krajobrazu 321[07]

I ak

Anna Stankiewicz

II ak

Dorota Rukścińska

technik mechatronik 311[50]

I mct

Ilona Lubomska

II mct

Bożena Chrzanowska

.

Nazwa szkoły

I Liceum Profilowane (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

 profil

klasa

wychowawca

profil ekonomiczno – administracyjny

III ad

Stanisława Sotko

profil  socjalny

I sp

Jolanta Sowól

II sp

Alicja Szenk

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód posadzkarz 713[05]
2 letni cykl kształcenia

I p 

Ignacy Grudziński

II p 

Michał Jeruć

zawód elektryk 724[01]
3 letni cykl kształcenia

II el

Tomasz Wiszyński

III el

Lech Borys

zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
3 letni cykl kształcenia

I trw

Janusz Balun

II trw

Irena Gudanowska

III trw

Marcin Szorc

klasa wielozawodowa
2 letni cykl kształcenia

I aw

Iwona Węgrzynowicz

II aw

Jadwiga Prawdzik

klasa wielozawodowa
3 letni cykl kształcenia

I bw

Wojciech Iwanowicz

II bw

Małgorzata Krzywińska

III bw

Marcin Szorc

III cw

Krzysztof Masłowski

.

Nazwa szkoły

Technikum Uzupełniające nr 1 (3 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]

III ŻG

Elżbieta Wierzbicka

{ I grupa} technik budownictwa 311[04]

{II grupa} technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I BB/GG

Małgorzata Sudnik