.

.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE
w roku szkolnym 2008/09


.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik agrobiznesu 341[01]

I ar

Maria Bohdan

II ar

Dorota Sikora

III ar

Anna Wasilewska Bogdzio

IV ar

Jacek Bednarczyk

technik budownictwa 311[04]

I b

Iwona Grabowa

II b

Krystyna Osakowicz

III b

Bożena Ziemak

IV b

Ewa Wiśniewska

technik elektronik 311[07]

III i

Agnieszka Milanowska

IV i

Dorota Frąckiewicz

technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I g

Aneta Orchowska

II g

Jadwiga Motuk

III g

Małgorzata Puczyłowska

IV g

Alicja Zyskowska

technik hotelarstwa 341[04]

I h

Bogusława Zawieja

II h

Maria Ignatowska

III h

Gertruda Zębala

IV h

Jolanta Sowól

technik informatyk 312[01]

I if

Dorota Przystał

II if

Jarosław Gryc

III if

Krystyna Juchniewicz

IV if

Ilona Lubomska

technik teleinformatyk 312[02]

II ti

Beata Aleszczyk

technik architektury krajobrazu 321[07]

I ak

Dorota Rukścińska

technik mechatronik 311[50]

I mct

Bożena Chrzanowska

technik elektryk 311[08]

II e

Jacek Szybajło

IV e

Ewa Wiśniewska

technik handlowiec  341[03]

I hd

Bożena Gałaś

II hd

Irena Sienkiewicz

III hd

Izabela Dzikowska

.

Nazwa szkoły

I Liceum Profilowane (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

profil

klasa

wychowawca

profil  ekonomiczno – administracyjny

II ad

Stanisława Sotko

III ad

Wioleta Stachurska

profil  socjalny

I sp

Alicja Szenk

profil  zarządzanie informacją

III zi

Anna Stankiewicz

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód elektryk 724[01]
3 letni cykl kształcenia

I el

Tomasz Wiszyński

II el

Lech Borys

III el

Ignacy Grudziński

zawód posadzkarz 713[05]
2 letni cykl kształcenia

I p

Michał Jeruć

II p

Janusz Balun

zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
3 letni cykl kształcenia

I t

Irena Gudanowska

II t

Zbigniew Huszcza

klasa wielozawodowa
2 letni cykl kształcenia

I aw

Jadwiga Prawdzik

II aw

Anita Drozdowska

klasa wielozawodowa
3 letni cykl kształcenia

I bw

Małgorzata Krzywińska

II bw

Zbigniew Huszcza

III bw

Wiesław Lisek

II cw

Agnieszka Grajewska

III cw

Marcin Szorc

.

Nazwa szkoły

Technikum Uzupełniające nr 1 (3 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]

II ŻG

Elżbieta Wierzbicka

.