.

.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE
w roku szkolnym 2007/08


.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik agrobiznesu 341[01]

I ar

Dorota Sikora

II ar

Anna Wasilewska Bogdzio

III ar

Jacek Bednarczyk

technik budownictwa 311[04]

I b

Krystyna Osakowicz

II b

Monika Paczyńska

III b

Ewa Wiśniewska

IV b

Bożena Chrzanowska

technik elektronik 311[07]

II i

Agnieszka Milanowska

III i

Dorota Frąckiewicz

IV i

Zofia Węgrzynowicz

technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I g

Jadwiga Motuk

II g

Małgorzata Puczyłowska

III g

Alicja Zyskowska

IV g

Bożena Gałaś

technik hotelarstwa 341[04]

I h

Maria Ignatowska

II h

Gertruda Zębala

III h

Jolanta Sowól

IV h

Bożena Ziemak

technik informatyk 312[01]

I if

Jarosław Gryc

II if

Krystyna Juchniewicz

III if

Ilona Lubomska

IV if

Dorota Przystał

technik teleinformatyk 312[02]

I ti

Beata Aleszczyk

technik elektryk 311[08]

I e

Jacek Szybajło

III e

Antoni Puciłowski

technik handlowiec  341[03]

I hd

Irena Sienkiewicz

II hd

Izabela Dzikowska

.

Nazwa szkoły

I Liceum Profilowane (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

profil

klasa

wychowawca

profil  ekonomiczno – administracyjny

I ad

Stanisława Sotko

II ad

Wioleta Stachurska

III ad

Małgorzata Sudnik

profil  socjalny

III sp

Aneta Orchowska

profil  zarządzanie informacją

II zi

Anna Stankiewicz

III zi

Dorota Rukścińska

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód elektryk 724[01]
3 letni cykl kształcenia

I el

Lech Borys

II el

Ignacy Grudziński

zawód posadzkarz 713[05]
2 letni cykl kształcenia

I p

Janusz Balun

II p

Michał Jeruć

zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
3 letni cykl kształcenia

I t

Zbigniew Huszcza

klasa wielozawodowa
2 letni cykl kształcenia

I aw

Anita Drozdowska

II aw

Jadwiga Prawdzik

klasa wielozawodowa
3 letni cykl kształcenia

I bw

Zbigniew Huszcza

II bw

Wiesław Lisek

III bw

Agnieszka Dziądziak

I cw

Agnieszka Grajewska

II cw

Marcin Szorc

.

Nazwa szkoły

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (2 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

profil  ogólnokształcący

II LU

Marzena Wasilewicz - Szczęsna

.

Nazwa szkoły

Technikum Uzupełniające nr 1 (3 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]

I ŻG

Elżbieta Koronkiewicz

technik budownictwa 311[04]

I BB

Iwona Grabowa

.