.

.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE
w roku szkolnym 2006/07


.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik agrobiznesu 341[01]

I ar

Anna Wasilewska Bogdzio

II ar

Jacek Bednarczyk

IV ar

Jacek Szybajło

technik budownictwa 311[04]

I b

Monika Paczyńska

II b

Ewa Wiśniewska

III b

Bożena Chrzanowska

IV b

Krystyna Osakowicz

technik elektronik 311[07]

I i

Agnieszka Milanowska

II i

Dorota Frąckiewicz

III i

Zofia Węgrzynowicz

IV i

Stanisława Sotko

technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I g

Małgorzata Puczyłowska

II g

Alicja Zyskowska

III g

Bożena Gałaś

IV g

Dorota Sikora

technik hotelarstwa 341[04]

I h

Gertruda Zębala

II h

Jolanta Sowól

III h

Bożena Ziemak

IV h

Alicja Szenk

technik informatyk 312[01]

I if

Krystyna Juchniewicz

II if

Ilona Lubomska

III if

Dorota Przystał

technik elektryk 311[08]

II e

Antoni Puciłowski

technik handlowiec  341[03]

I hd

Izabela Biała

IV hd

Jacek Szybajło

.

Nazwa szkoły

I Liceum Profilowane (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

profil

klasa

wychowawca

profil  ekonomiczno – administracyjny

I ad

Wioleta Stachurska

II ad

Małgorzata Sudnik

III ad

Elżbieta Koronkiewicz

profil  socjalny

II sp

Aneta Orchowska

III sp

Jadwiga Rakus

profil  zarządzanie informacją

I zi

Anna Stankiewicz

II zi

Dorota Rukścińska

III zi

Beata Aleszczyk

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód monter elektronik 725[01]
3 letni cykl kształcenia

III mei

Lech Borys

zawód elektryk 724[01]
3 letni cykl kształcenia

I el

Ignacy Grudziński

zawód posadzkarz 713[05]
2 letni cykl kształcenia

I p

Michał Jeruć

II p

Janusz Baqlun

zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
3 letni cykl kształcenia

III t

Irena Gudanowska

klasa wielozawodowa
2 letni cykl kształcenia

I aw

Jadwiga Prawdzik

II aw

Władysława Makarczyk

klasa wielozawodowa
3 letni cykl kształcenia

I bw

Wiesław Lisek

II bw

Agnieszka Krzyżewska

III bw

Dariusz Sieńko

I cw

Marcin Szorc

.

Nazwa szkoły

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (2 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

profil  ogólnokształcący

I LU

Marzena Wasilewicz - Szczęsna

.