.

.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE
w roku szkolnym 2005/06


.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik agrobiznesu 341[01]

I ar

Jacek Bednarczyk

III ar

Jacek Szybajło

technik budownictwa 311[04]

I b

Ewa Wiśniewska

II b

Bożena Chrzanowska

III b

Krystyna Osakowicz

IV b

Iwona Grabowa

technik elektronik 311[07]

I i

Dorota Frąckiewicz

II i

Zofia Węgrzynowicz

III i

Stanisława Sotko

IV i

Wojciech Walulik

technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I g

Alicja Zyskowska

II g

Bożena Gałaś

III g

Dorota Sikora

IV g

Bogusława Zawieja

technik hotelarstwa 341[04]

I h

Jolanta Sowól

II h

Joanna Michałowska

III h

Alicja Szenk

IV h

Gertruda Zębala

technik informatyk 312[01]

I if

Ilona Lubomska

II if

Dorota Przystał

technik elektryk 311[08]

I e

Antoni Puciłowski

technik handlowiec  341[03]

III hd

Jacek Szybajło

.

Nazwa szkoły

I Liceum Profilowane (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

profil

klasa

wychowawca

profil  ekonomiczno – administracyjny

I ad

Małgorzata Sudnik

II ad

Elżbieta Koronkiewicz

III ad

Krystyna Juchniewicz

profil  socjalny

I sp

Aneta Orchowska

II sp

Jadwiga Rakus

III sp

Anna Wasilewska Bogdzio

profil  usługowo – gospodarczy

III ug

Alina Jatkowska

profil  zarządzanie informacją

I zi

Dorota Rukścińska

II zi

Beata Aleszczyk

III zi

Agnieszka Milanowska

profil  mechatroniczny

III mct

Władysław Horosz

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód monter elektronik 725[01]
3 letni cykl kształcenia

II mei

Lech Borys

III mei

Tadeusz Fiećko

zawód posadzkarz 713[05]
2 letni cykl kształcenia

I p

Janusz Baqlun

zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
3 letni cykl kształcenia

II t

Irena Gudanowska

III t

Wiesław Lisek

klasa wielozawodowa
2 letni cykl kształcenia

I aw

Władysława Makarczyk

II aw

Monika Paczyńska

klasa wielozawodowa
3 letni cykl kształcenia

I bw

Agnieszka Krzyżewska

II bw

Dariusz Sieńko

III bw

Jadwiga Prawdzik

.

Nazwa szkoły

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (2 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

profil  ogólnokształcący

II LU

Anna Stankiewicz

.

Nazwa szkoły

Technikum Budowlano - Elektryczne (3 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik handlowiec  341[03]

III HD

Bożena Ziemak

technik budownictwa 311[04]

III BB

Anna Stankiewicz