.

.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE
w roku szkolnym 2004/05


.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik agrobiznesu 341[01]

II ar

Jacek Szybajło

technik budownictwa 311[04]

I b

Bożena Chrzanowska

II b

Krystyna Osakowicz

III b

Iwona Grabowa

technik elektronik 311[07]

I i

Zofia Węgrzynowicz

II i

Stanisława Sotko

III i

Wojciech Walulik

technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I g

Bożena Gałaś

II g

Dorota Sikora

III g

Bogusława Zawieja

technik hotelarstwa 341[04]

I h

Joanna Michałowska

II h

Alicja Szenk

III h

Gertruda Zębala

technik informatyk 312[01]

I if

Dorota Przystał

technik handlowiec  341[03]

II hd

Irena Sienkiewicz

.

Nazwa szkoły

I Liceum Profilowane (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

profil

klasa

wychowawca

profil  ekonomiczno – administracyjny

I ad

Elżbieta Koronkiewicz

II ad

Krystyna Juchniewicz

III ad

Jolanta Sowól

profil  socjalny

I sp

Jadwiga Rakus

II sp

Anna Wasilewska Bogdzio

III sp

Jacek Bednarczyk

profil  usługowo – gospodarczy

II ug

Alina Jatkowska

III ug

Jacek Bednarczyk

profil  zarządzanie informacją

I zi

Beata Aleszczyk

II zi

Agnieszka Milanowska

III zi

Jarosław Gryc

profil  elektroniczny

III ei

Jarosław Gryc

profil  mechatroniczny

I mct

Izabela Biała

II mct

Władysław Horosz

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód monter elektronik 725[01]
3 letni cykl kształcenia

I mei

Iwona Węgrzynowicz

II mei

Jarosław Górski

III mei

Dariusz Górny

zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
3 letni cykl kształcenia

I t

Irena Gudanowska

II t

Wiesław Lisek

klasa wielozawodowa
2 letni cykl kształcenia

I aw

Iwona Węgrzynowicz

II aw

Jarosław Górski

klasa wielozawodowa
3 letni cykl kształcenia

I bw

Dariusz Sieńko

II bw

Jadwiga Prawdzik

III bw

Dorota Rukścińska

.

Nazwa szkoły

Technikum Elektroniczne (5 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik elektronik 311[07]

V i

Małgorzata Dworak

.

Nazwa szkoły

Technikum Budowlano - Elektryczne (5 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik elektryk 311[08]

V e

Ignacy Grudziński

technik budownictwa 311[04]

V b

Ewa Wiśniewska

.

Nazwa szkoły

Technikum Hotelarskie (5 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik hotelarstwa 341[04]

V h

Małgorzata Sudnik

.

Nazwa szkoły

Liceum Agrobiznesu (5 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik agrobiznesu 341[01]

V ar

Ilona Lubomska

.

Nazwa szkoły

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (2 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

profil  ogólnokształcący

I LU

Anna Stankiewicz

.

Nazwa szkoły

Technikum Budowlano - Elektryczne (3 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik handlowiec  341[03]

II HD

Bożena Ziemak

III HD

Zbigniew Huszcza

technik elektryk 311[08]

III EE

Zbigniew Huszcza

technik budownictwa 311[04]

II BB

Anna Stankiewicz

III BB

Zbigniew Huszcza

technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]

III ŻG

Małgorzata Puczyłowska