.

.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE
w roku szkolnym 2003/04


.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik agrobiznesu 341[01]

I ar

Jacek Szybajło

technik budownictwa 311[04]

I b 

Krystyna Osakowicz

II b 

Iwona Grabowa

technik elektronik 311[07]

I i 

Stanisława Sotko

II i 

Wojciech Walulik

technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I g 

Dorota Sikora

II g 

Bogusława Zawieja

technik hotelarstwa 341[04]

I h 

Alicja Szenk

II h 

Gertruda Zębala

technik handlowiec  341[03]

I hd

Irena Sienkiewicz

.

Nazwa szkoły

I Liceum Profilowane (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

profil

klasa

wychowawca

profil  ekonomiczno – administracyjny

I ad

Krystyna Juchniewicz

II ad

Jolanta Sowól

profil  elektroniczny

II ei

Zofia Węgrzynowicz

profil  socjalny

I sp

Anna Wasilewska Bogdzio

II sp

Jacek Bednarczyk

profil  usługowo – gospodarczy

I ug

Alina Jatkowska

II ug

Jacek Bednarczyk

profil  zarządzanie informacją

I zi

Agnieszka Milanowska

II zi

Jarosław Gryc

profil  mechatroniczny

I mct

Dorota Rukścińska

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód posadzkarz 713[05]
2 letni cykl kształcenia

II p

Irena Gudanowska

zawód monter elektronik 725[01]
3 letni cykl kształcenia

I mei

Jarosław Górski

II mei

Dariusz Górny

zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
3 letni cykl kształcenia

I t

Wiesław Lisek

klasa wielozawodowa
2 letni cykl kształcenia

I aw

Jarosław Górski

II aw

Marzena Falko

klasa wielozawodowa
3 letni cykl kształcenia

I bw

Jadwiga Prawdzik

II bw

Dorota Rukścińska

.

Nazwa szkoły

Technikum Elektroniczne (5 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik elektronik 311[07]

IV i

Małgorzata Dworak

V i

Tadeusz Fiećko

.

Nazwa szkoły

Technikum Budowlano - Elektryczne (5 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik elektryk 311[08]

IV e

Ignacy Grudziński

V e

Joanna Michałowska

technik budownictwa 311[04]

IV b

Ewa Wiśniewska

V b

Joanna Michałowska

.

Nazwa szkoły

Technikum Hotelarskie (5 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik hotelarstwa 341[04]

IV h

Małgorzata Sudnik

V h

Władysława Makarczyk

.

Nazwa szkoły

Liceum Agrobiznesu (5 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik agrobiznesu 341[01]

IV ar

Ilona Lubomska

V ar

Elżbieta Koronkiewicz

.

Nazwa szkoły

Liceum Techniczne (4 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

profil  ekonomiczno – administracyjny

IV ad

Beata Aleszczyk

IV ead

Dariusz Sieńko

profil  usługowo – gospodarczy

IV ug

Bożena Gałaś

profil  elektroniczny

IV ei

Władysław Horosz

profil  społeczno - socjalny

IV sp

Władysław Horosz

.

Nazwa szkoły

Technikum Budowlano - Elektryczne (3 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik handlowiec  341[03]

I HD

Bożena Ziemak

II HD

Zbigniew Huszcza

technik elektryk 311[08]

II EE

Zbigniew Huszcza

technik budownictwa 311[04]

I BB

Anna Stankiewicz

II BB

Zbigniew Huszcza

III BB

Krystyna Juchniewicz

technik urządzeń  audiowizualnych 313[04]

III AU

Krystyna Juchniewicz

technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]

II ŻG

Małgorzata Puczyłowska