.

.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE
w roku szkolnym 2002/03


.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik budownictwa 311[04]

I b 

Iwona Grabowa

technik elektronik 311[07]

I i 

Wojciech Walulik

technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I g 

Bogusława Zawieja

technik hotelarstwa 341[04]

I h 

Gertruda Zębala

.

Nazwa szkoły

I Liceum Profilowane (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

profil

klasa

wychowawca

profil  ekonomiczno – administracyjny

I ad

Jolanta Sowól

profil  elektroniczny

I ei

Zofia Węgrzynowicz

profil  socjalny

I sp

Bożena Chrzanowska

profil  usługowo – gospodarczy

I ug

Alina Jatkowska

profil  zarządzanie informacją

I zi

Marzena Wyszyńska

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód posadzkarz 713[05]
2 letni cykl kształcenia

I p

Irena Gudanowska

zawód monter elektronik 725[01]
3 letni cykl kształcenia

I mei

Antoni Puciłowski

klasa wielozawodowa
2 letni cykl kształcenia

I aw

Jarosław Górski

klasa wielozawodowa
3 letni cykl kształcenia

I bw

Jadwiga Prawdzik

.

Nazwa szkoły

Technikum Elektroniczne (5 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik elektronik 311[07]

III i

Małgorzata Dworak

IV i

Tadeusz Fiećko

V i

Dorota Sikora

.

Nazwa szkoły

Technikum Budowlano - Elektryczne (5 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik elektryk 311[08]

III e

Ignacy Grudziński

IV e

Joanna Michałowska

V e

Ilona Lubomska

technik budownictwa 311[04]

III b

Ewa Wiśniewska

IV b

Joanna Michałowska

V b

Krystyna Osakowicz

.

Nazwa szkoły

Technikum Hotelarskie (5 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik hotelarstwa 341[04]

III h

Małgorzata Sudnik

IV h

Władysława Makarczyk

V h

Maria Ignatowska

.

Nazwa szkoły

Liceum Agrobiznesu (5 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik agrobiznesu 341[01]

III ar

Ilona Lubomska

IV ar

Elżbieta Koronkiewicz

.

Nazwa szkoły

Liceum Techniczne (4 letnie, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

profil  ekonomiczno – administracyjny

III ad

Beata Aleszczyk

III ead

Dariusz Sieńko

IV ad

Iwona Węgrzynowicz

profil  usługowo – gospodarczy

III ug

Bożena Gałaś

IV ug

Anna Stankiewicz

profil  elektroniczny

III ei

Władysław Horosz

profil  społeczno - socjalny

III sp

Jacek Bednarczyk

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Budowlana (3 letnia, po szkole podstawowej)

zawód

klasa

wychowawca

zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]

III t

Agnieszka Milanowska

zawód elektryk 724[01]

III el

Wiesław Lisek

zawód stolarz 742[01]

III s

Wiesław Lisek

klasa wielozawodowa

III aw

Maria Ignatowska

III bw

Edward Biały

III cw

Jolanta Sowól

III dw

Władysław Łukawski

.

Nazwa szkoły

Technikum Budowlano - Elektryczne (3 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

technik handlowiec  341[03]

I HD

Alicja Szenk

technik mechanik

I M

Alicja Szenk

technik elektryk 311[08]

I EE

Zbigniew Huszcza

III EE

Stanisława Sotko

technik budownictwa 311[04]

I BB

Zbigniew Huszcza

II BB

Krystyna Juchniewicz

technik urządzeń sanitarnych 311[39]

III US

Stanisława Sotko

technik urządzeń  audiowizualnych 313[04]

IAU

Krystyna Juchniewicz

technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]

I ŻG

Małgorzata Puczyłowska