.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE w roku szkolnym 2017/18

.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

IV oze
/grupa/

Agnieszka Dziądziak

technik budownictwa 311204

I b

Iwona Węgrzynowicz

II b

Iwona Grabowa

III b

Dorota Sikora

IV b
/grupa/

Katarzyna Magdziarek

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

I g

Violetta Puzio

II g

Jolanta Sowól

III g

Wioletta Stachurska

IV g

Elżbieta Wierzbicka

technik hotelarstwa 422402

III h

Bożena Ziemak

IV h
/grupa/

Agnieszka Dziądziak

technik handlowiec 522305

I hd

Małgorzata Sudnik

III hd

Aleksandra Sigillewska

IV hd
/grupa/

Monika Paczyńska

technik informatyk 351203

I if_a

Joanna Michałowska

I if_b

Stanisław Kirvel

II if 

Dorota Przystał

III if

Dorota Rukścińska

IV if
/grupa/

Katarzyna Magdziarek

technik agrobiznesu 331402

IV ar
/grupa/

Monika Paczyńska

technik architektury krajobrazu 314202

II ak

Halina Buczyńska

IV ak
/grupa/

Agnieszka Dziądziak

technik mechatronik 311410

I mct

Aneta Orchowska

II mct

Ilona Lubomska

III mct

Beata Aleszczyk

IV mct

Zbigniew Huszcza

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1    (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

II mrw
/grupa/

Dariusz Sieńko

III mrw
/grupa/

Jacek Szybajło

zawód elektryk 741103

III el
/grupa/

Jacek Szybajło

klasa wielozawodowa

II aw

Urszula Maksimowska

II bw
/grupa/

Dariusz Sieńko

III aw

Wojciech Iwanowicz

.

.

Nazwa szkoły

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1    (3 letnia szkoła)

zawód

klasa

wychowawca

zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

I mrw

Tomasz Wiszyński

klasa wielozawodowa

I aw

Patrycja Sieńko

I bw

Michał Jeruć

.