.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE w roku szkolnym 2016/17

.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

III oze
/grupa/

Agnieszka Dziądziak

IV oze
/grupa/

Zofia Węgrzynowicz

technik budownictwa 311204

I b

Dorota Frąckiewicz

II b

Dorota Sikora

III b
/grupa/

Katarzyna Magdziarek

IV b
/grupa/

Anita Drozdowska

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

I g

Jolanta Sowól

II g

Wioletta Stachurska

III g

Elżbieta Wierzbicka

IV g

Alicja Zyskowska

technik hotelarstwa 422402

II h

Bożena Ziemak

III h
/grupa/

Agnieszka Dziądziak

IV h
/grupa/

Aneta Orchowska

technik handlowiec 522305

II hd

Aleksandra Sigillewska

III hd
/grupa/

Monika Paczyńska

IV hd
/grupa/

Anita Drozdowska

technik informatyk 351203

I if 

Bożena Gałaś

II if 

Dorota Rukścińska

III if
/grupa/

Katarzyna Magdziarek

IV if

Gertruda Zębala

technik agrobiznesu 331402

III ar
/grupa/

Monika Paczyńska

technik architektury krajobrazu 314202

I ak

Halina Buczyńska

III ak
/grupa/

Agnieszka Dziądziak

IV ak
/grupa/

Aneta Orchowska

technik mechatronik 311410

I mct

Ilona Lubomska

II mct

Beata Aleszczyk

III mct

Zbigniew Huszcza

IV mct
/grupa/

Zofia Węgrzynowicz

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1    (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

I mrw
/grupa/

Dariusz Sieńko

II mrw
/grupa/

Jacek Szybajło

III mrw
/grupa/

Tomasz Wiszyński

zawód elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

III em
/grupa/

Tomasz Wiszyński

zawód elektryk 741103

II el
/grupa/

Jacek Szybajło

zawód kucharz  512001

II k
/grupa/

Anna Prawdzik

III k
/grupa/

Anna Prawdzik

klasa wielozawodowa

I aw

Urszula Maksimowska

I bw
/grupa/

Dariusz Sieńko

II aw

Wojciech Iwanowicz

III aw

Michał Jeruć

III bw
/grupa/

Anna Prawdzik

.

.

Nazwa szkoły

klasa

wychowawca

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Gimnazjum dla Dorosłych nr 1
(okres kształcenia 2 lata)

II GD

Jadwiga Motuk / Jacek Nejfeld

III GD

Jadwiga Motuk / Jacek Nejfeld

.