.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE w roku szkolnym 2015/16

.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

II oze
/grupa/

Jacek Bednarczyk

III oze
/grupa/

Ilona Lubomska

technik budownictwa 311204

I b

Dorota Sikora

II b
/grupa/

Jacek Bednarczyk

III b
/grupa/

Ilona Lubomska

IV b

Iwona Grabowaa

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

I g

Wioletta Stachurska

II g

Elżbieta Wierzbicka

III g

Alicja Zyskowska

IV g

Izabela Dzikowska

technik hotelarstwa 422402

I h 

Bożena Ziemak

II h 
/grupa/

Agnieszka Dziądziak

III h
/grupa/

Aneta Orchowska

IV h

Bogusława Zawieja

technik handlowiec 522305

I hd

Agnieszka Szlaszyńska

II hd
/grupa/

Monika Paczyńska

III hd

Anita Drozdowska

IV hd

Bożena Gałaś

technik informatyk 351203

I if 

Dorota Rukścińska

II if 

Katarzyna Magdziarek

III if

Gertruda Zębala

IV if

Dorota Przystał

technik agrobiznesu 331402

II ar
/grupa/

Monika Paczyńska

technik architektury krajobrazu 314202

II ak
/grupa/

Agnieszka Dziądziak

III ak
/grupa/

Aneta Orchowska

technik mechatronik 311410

I mct

Beata Aleszczyk

II mct

Zbigniew Huszcza

III mct

Zofia Węgrzynowicz

IV mct

Małgorzata Sudnik

.

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1    (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

II em
/grupa/

Tomasz Wiszyński

III em
/grupa/

Stanisław Kirvel

zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

I mrw
/grupa/

Jacek Szybajło

II mrw
/grupa/

Tomasz Wiszyński

III mrw
/grupa/

Stanisław Kirvel

zawód elektryk 741103

I el
/grupa/

Jacek Szybajło

zawód kucharz  512001

II k
/grupa/

Anna Prawdzik

III k
/grupa/

Agnieszka Milanowska

zawód sprzedawca 522301

III sp
/grupa/

Agnieszka Milanowska

klasa wielozawodowa

I aw

Wojciech Iwanowicz

II aw

Michał Jeruć

III aw

Patrycja Sieńko

II bw
/grupa/

Anna Prawdzik

.

.

Nazwa szkoły

klasa

wychowawca

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Gimnazjum dla Dorosłych nr 1
(okres kształcenia 2 lata)

II GD

Jadwiga Motuk / Jacek Nejfeld

III GD

Jadwiga Motuk / Jacek Nejfeld

.