.

.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE w roku szkolnym 2014/15

.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

I oze
/grupa/

Jacek Bednarczyk

II oze
/grupa/

Ilona Lubomska

technik budownictwa 311204

I b
/grupa/

Jacek Bednarczyk

II b
/grupa/

Ilona Lubomska

III b

Iwona Grabowa

technik budownictwa 311[04]

IV b

Jacek Szybajło

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

I g

Elżbieta Wierzbicka

II g

Alicja Zyskowska

III g

Wioletta Stachurska

technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

IV g

Alicja Szenk

technik hotelarstwa 422402

I h 
/grupa/

Agnieszka Dziądziak

II h 
/grupa/

Aneta Orchowska

III h 

Bogusława Zawieja

technik hotelarstwa 341[04]

IV h 

Maria Ignatowska

technik handlowiec 522305

I hd
/grupa/

Monika Paczyńska

II hd 

Anita Drozdowska

III hd

Bożena Gałaś

technik handlowiec  341[03]

IV hd

Bożena Ziemak

technik informatyk 351203

I if 

Katarzyna Magdziarek

II if 

Gertruda Zębala

III if

Dorota Przystał

technik informatyk 312[01]

IV if

Jarosław Gryc

technik agrobiznesu 331402

I ar
/grupa/

Monika Paczyńska

technik architektury krajobrazu 314202

I ak
/grupa/

Agnieszka Dziądziak

II ak
/grupa/

Aneta Orchowska

technik architektury krajobrazu 321[07]

IV ak

Halina Buczyńska

technik mechatronik 311410

I mct

Zbigniew Huszcza

II mct

Zofia Węgrzynowicz

III mct

Małgorzata Sudnik

technik mechatronik 311[50]

IV mct

Beata Aleszczyk

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1    (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

I em
/grupa/

Tomasz Wiszyński

II em
/grupa/

Stanisław Kirvel

III em

Wojciech Iwanowicz

zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

I mrw
/grupa/

Tomasz Wiszyński

II mrw
/grupa/

Stanisław Kirvel

III mrw

Janusz Balun

zawód kucharz  512001

I k
/grupa/

Dorota Frąckiewicz

II k
/grupa/

Agnieszka Milanowska

zawód sprzedawca 522301

II sp
/grupa/

Agnieszka Milanowska

klasa wielozawodowa

I aw

Michał Jeruć

I bw
/grupa/

Dorota Frąckiewicz

II aw

Iwona Węgrzynowicz

III aw

Jolanta Sowól

.

.

Nazwa szkoły

klasa

wychowawca

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ILiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

(okres kształcenia 2 lata; na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej)

II ul

Anna Stankiewicz

.

.

.

Nazwa szkoły

klasa

wychowawca

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Gimnazjum dla Dorosłych nr 1
(okres kształcenia 2 lata)

II GD

Patrycja Sieńko/ Jacek Nejfeld

III GD

Patrycja Sieńko/ Jacek Nejfeld

.