.

.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE
w roku szkolnym 2012/13


.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik agrobiznesu 341[01]

III ar

Marcin Szorc

IV ar

Wioleta Stachurska

technik budownictwa 311204

I b 

Iwona Grabowa

technik budownictwa 311[04]

II b 

Jacek Szybajło

III b 

Dorota Frąckiewicz

IV b 

Ewa Wiśniewska

technik elektryk 311[08]

III e 

Jacek Bednarczyk

IV e 

Zofia Węgrzynowicz

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

I g 

Izabela Dzikowska

technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

II g 

Alicja Szenk

III g 

Małgorzata Puczyłowska

IV g 

Alicja Zyskowska

technik hotelarstwa 422402

I h 

Urszula Maksimowska

technik hotelarstwa 341[04]

II h 

Maria Ignatowska

III h 

Anna Wasilewska – Bogdzio

IV h 

Dorota Sikora

technik handlowiec 522305

I hd 

Bożena Gałaś

technik handlowiec  341[03]

II hd

 Jadwiga Motuk

III hd

 Bożena Ziemak

technik informatyk 351203

I if 

Dorota Przystał

technik informatyk 312[01]

II if

Jarosław Gryc

III if

Krystyna Juchniewicz

IV if

Gertruda Zębala

technik architektury krajobrazu 321[07]

II ak

Halina Buczyńska

III ak

Elżbieta Wierzbicka

IV ak

Anna Stankiewicz

technik mechatronik 311410

I mct

Małgorzata Sudnik

technik mechatronik 311[50]

II mct

Beata Aleszczyk

III mct

Zbigniew Huszcza

IV mct

Ilona Lubomska

.

Nazwa szkoły

I Liceum Profilowane (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

profil

klasa

wychowawca

profil  socjalny

II sp

Agnieszka Dziądziak

III sp

Stanisław Kirvel

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1    (szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
3 letni cykl kształcenia

I em

Wojciech Iwanowicz

zawód elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02]
3 letni cykl kształcenia

II em
/grupa/

Tomasz Wiszyński

zawód elektryk 724[01]
3 letni cykl kształcenia

III el
/grupa/

Lech Borys

zawód
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
712905
3 letni cykl kształcenia

I mrw

Janusz Balun

zawód
technolog robót wykończeniowych w budownictwie
713[06]
3 letni cykl kształcenia

II trw
/grupa/

Tomasz Wiszyński

III trw
/grupa/

Lech Borys

klasa wielozawodowa
2 letni cykl kształcenia

II aw

Iwona Węgrzynowicz

klasa wielozawodowa
3 letni cykl kształcenia

I aw

Jolanta Sowól

klasa wielozawodowa
3 letni cykl kształcenia

II bw

Krzysztof Masłowski

III bw

Michał Jeruć

.

Nazwa szkoły

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (2 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

profil  ogólnokształcący

II UL

Agnieszka Milanowska

.