.

.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE
w roku szkolnym 2011/12


.

Nazwa szkoły

Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

technik agrobiznesu 341[01]

II ar

Marcin Szorc

III ar

Wioleta Stachurska

IV ar

Izabela Dzikowska

technik budownictwa 311[04]

I b 

Jacek Szybajło

II b 

Dorota Frąckiewicz

III b 

Ewa Wiśniewska

IV b 

Iwona Grabowa

technik elektryk 311[08]

II e 

Jacek Bednarczyk

III e 

Zofia Węgrzynowicz

technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I g 

Alicja Szenk

II g 

Małgorzata Puczyłowska

III g 

Alicja Zyskowska

IV g 

Aneta Orchowska

technik hotelarstwa 341[04]

I h 

Maria Ignatowska

II h 

Anna Wasilewska – Bogdzio

III h 

Dorota Sikora

IV h 

Bogusława Zawieja

technik handlowiec  341[03]

I hd

 Jadwiga Motuk

II hd

 Bożena Ziemak

IV hd

Bożena Gałaś

technik informatyk 312[01]

I if

Jarosław Gryc

II if

Krystyna Juchniewicz

III if

Gertruda Zębala

IV if

Dorota Przystał

technik architektury krajobrazu 321[07]

I ak

Halina Buczyńska

II ak

Elżbieta Wierzbicka

III ak

Anna Stankiewicz

IV ak

Dorota Rukścińska

technik mechatronik 311[50]

I mct

Mieczysław Skrzypek

II mct

Zbigniew Huszcza

III mct

Ilona Lubomska

IV mct

Bożena Chrzanowska

.

Nazwa szkoły

I Liceum Profilowane (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

profil

klasa

wychowawca

profil  socjalny

I sp

Agnieszka Dziądziak

II sp

Stanisław Kirvel

III sp

Jolanta Sowól

.

Nazwa szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1    (szkoła ponadgimnazjalna)

zawód

klasa

wychowawca

zawód elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02]
3 letni cykl kształcenia

I em
/grupa/

Tomasz Wiszyński

zawód elektryk 724[01]
3 letni cykl kształcenia

II el
/grupa/

Lech Borys

zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
3 letni cykl kształcenia

I trw
/grupa/

Tomasz Wiszyński

II trw
/grupa/

Lech Borys

III trw

Janusz Balun

klasa wielozawodowa
2 letni cykl kształcenia

I aw

Iwona Węgrzynowicz

II aw

Barbara Adamowicz

klasa wielozawodowa
3 letni cykl kształcenia

I bw

Krzysztof Masłowski

II bw

Michał Jeruć

III bw

Wojciech Iwanowicz

.

Nazwa szkoły

Technikum Uzupełniające nr 1 (3 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

{ I grupa} technik budownictwa 311[04]

{II grupa} technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

III BB/GG

Małgorzata Sudnik

.

Nazwa szkoły

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (2 letnie, po szkole zawodowej)

zawód

klasa

wychowawca

profil  ogólnokształcący

I UL

Jadwiga Prawdzik

II UL

Dariusz Sieńko

.