.

Jubileusz Augustowskiego Centrum Edukacyjnego 1 i 2 czerwca 2012 r.

Społeczność Augustowskiego Centrum Edukacyjnego świętowała w tych dniach trzy ważne rocznice:

45 lat istnienia szkoły,

10 lat istnienia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego,

  5 rocznicę nadania Technikum Nr 1 imienia 2 Korpusu Polskiego oraz wręczenia sztandaru.

 Program uroczystości jubileuszowych 1 i 2 czerwca 2012 r.


 

Oficjalne uroczystości jubileuszu.

Spotkanie po latach...

Bal Absolwenta...

Rejs Absolwenta...

 


Zespół redakcyjny: nauczyciele - Krystyna Juchniewicz, Anna Stankiewicz,

Jerzy Stankiewicz, Ilona Lubomska oraz dyrektor Bogdan Dyjuk

przygotowali z okazji jubileuszu ACE kolejną monografię

na temat rozwoju i osiągnięć Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w latach 2007 - 2012.

Również na obchody jubileuszu przygotowana została przez Annę Stankiewicz, Jerzego Stankiewicza i Bogdana Dyjuka praca o patronie szkoły,

w której przedstawione zostały m.in. życiorysy pochodzących z ziemi augustowskiej żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.

Dzięki dyrektorowi Centrum panu Bogdanowi Dyjukowi oraz wytrwałej pracy pani Anny Stankiewicz

owocują kontakty z żołnierzami Drugiego Korpusu oraz z rodzinami żołnierzy, mieszkającymi w naszym regionie.