"Perspektywy rozwoju turystyki w powiecie augustowskim" [17 marca 2005 r.]

organizatorki - dyplomantki

Uczennice klasy V Technikum Hotelarskiego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Sylwia Tober, Żaneta Wiśniewska oraz Jolanta Wysocka pod kierunkiem nauczyciela Michała Jerucia zaprezentowały swoją pracę dyplomową w postaci seminarium nt. "Perspektywy rozwoju turystyki w powiecie augustowskim".

Obecni byli goście z Suwalskiej Izby Rolniczo -Turystycznej, przedstawicielka Starostwa Powiatowego, burmistrz miasta Leszek Cieślik, przedstawiciele gmin powiatu augustowskiego oraz instytucji turystycznych i hoteli.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał dyrektor ACE - Bogdan Dyjuk.

otwarcie seminarium

inna forma nauki niż w klasie

Przedstawione podczas seminarium informacje przydadzą się każdemu uczniowi z klasy o profilu turystycznym czy hotelarskim.

były ciekawe wypowiedzi

Wzbogaciły one słuchaczy o wiedzę na temat naszego regionu i działalności organizacji turystycznych na tym terenie.