Projekty:

"Dziś uczeń - jutro pracownik"

- Modernizacja oferty edukacyjnej szkoły zawodowej

Augustowskie Centrum Edukacyjne już po raz drugi wzięło udział i zostało nagrodzone za nowoczesny program szkolny

"Modernizacja oferty edukacyjnej szkoły zawodowej".

Ideą programu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach programu Phare 2002, było wyróżnienie szkół, które umiejętnie dostosowują swą ofertę do wymagań zewnętrznych.

Sprzęt komputerowy i elektroniczny za ponad 24 tysiące euro trafił do ACE.

Za te pieniądze zostały zakupione nowe komputery z płaskimi monitorami, kamery, aparaty cyfrowe, oprogramowanie, a także kasy i drukarki fiskalne. Wszystkie te "cuda techniki" znajdują się w specjalistycznej pracowni ACE, przeznaczonej do nauki organizacji usług gastronomicznych.

Bez wątpienia ułatwią młodym ludziom naukę zawodu i wielu przydatnych umiejętności.

Gratulacje tym nauczycielom ACE,

którzy włożyli dużo pracy i czasu w przygotowanie zgłoszenia projektu.