Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/18
w szkołach dla młodzieży w ACE

Oddziały w Technikum nr 1

Technik budownictwa klasa I b klasa II b klasa III b klasa IV b
Technik mechatronik klasa I mct klasa II mct klasa III mct klasa IV mct
Technik żywienia i usług gastronomicznych klasa I g klasa II g klasa III g klasa IV g
Technik informatyk klasa I if klasa II if klasa III if klasa IV if
Technik handlowiec klasa I hd klasa III hd klasa IV hd
Technik architektury krajobrazu klasa II ak klasa IV ak
Technik hotelarstwa klasa III h klasa IV h
Technik agrobiznesu  klasa IV ar
Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
 klasa IV oze

 

Oddziały wBranżowej Szkole I Stopnia nr 1

Monter zabudowy irobót wykończeniowych wbudownictwie klasa I mrw
Klasa wielozawodowa klasa I aw

 

Oddziały wZasadniczej Szkole Zawodowej nr 1

Zawód monter zabudowy irobót
wykończeniowych wbudownictwie
712905

klasa II mrw klasa III mrw

Zawód elektryk 741103

klasa III el
Klasa wielozawodowa klasa II w klasa III w