Kalendarz roku szkolnego2017/18 w ACE...

 

04.09.2017r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ACE.
do 09.09.2017r. Złożenie deklaracji zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(sesja zimowa: styczeń / luty 2018r.).

14.09.2017r.

Spotkanie z rodzicami / opiekunami uczniów klas maturalnych. [godz. 16:30]
14.09.2017r.   Spotkanie z rodzicami / opiekunami  uczniów klas pierwszych. [godz. 17:00]
30.09.2017r.  Złożenie wstępnych deklaracji zdawania egzaminów maturalnych.
13.10.2017r.  Dzień Edukacji Narodowej.
20.10.2017r.  Jubileusz 50-Lecia szkoły.
26.10.2017r.  Spotkania wychowawców klas z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
oraz konsultacje nauczycieli.
do 21.11.2017r.  Poinformowanie rodziców / opiekunów uczniów klas maturalnych o ocenach.
 według odrębnego
harmonogramuOKE
 Próbna matura.
 14.12.2017r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
oraz konsultacje nauczycieli.
 do21.12.2017r.  Poinformowanie rodziców / opiekunów uczniów pozostałych klas o ocenach.
 22.12.2017r.  Spotkanie wigilijne pracowników ACE.
 22.12.2017r.  Zakończenie I semestru nauki w klasach maturalnych szkół ACE.
 23 - 31.12.2017r.  Zimowa przerwa świąteczna.
 02.01.2018r.  Rozpoczęcie II semestru nauki w klasach maturalnych szkół ACE.
 18.02.2018r. Złożenie deklaracji zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(sesja letnia: maj / czerwiec / lipiec 2018r.).
[styczeń –luty 2018r.]

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej
dla uczniów Technikum nr 1
(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)
{terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE}

 19.01.2018r. Zakończenie I semestru nauki w pozostałych klasach szkół ACE.
22.01 - 04.02.2018r. Ferie zimowe.
05.02.2018r. Rozpoczęcie II semestru nauki w pozostałych klasach szkół ACE.
07.02.2018r.  Złożenie ostatecznych deklaracji zdawania egzaminów maturalnych.
 07.02.2018r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
- informacja o klasyfikacji za I semestr r. szk. 2017/18.
 do  25.03.2018r. Poinformowanie rodziców / opiekunów uczniów klas maturalnych o ocenach.
 29.03. - 03.04.2018r.  Wiosenna przerwa świąteczna.
Data zostanie podana
w terminie późniejszym.
 "Drzwi Otwarte" w ACE.
 kwiecień 2018r. Targi Szkół Wyższych. Data zostanie podana w terminie późniejszym.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki wgimnazjum.
{terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE}

 18.04.2018r. - część humanistyczna,
 19.04.2018r. - część matematyczno-przyrodnicza,
 20.04.2018r. - część z języka obcego nowożytnego.
 27.04.2018r.  Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych wTechnikum nr1.
 04-25.05.2018r.  Egzaminy maturalne w sesji wiosennej
{terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE}
 do  21.05.2018r.  Poinformowanie rodziców / opiekunów uczniów pozostałych klas o ocenach.
 maj.2018r.  Obchody dnia patrona szkoły. Data zostanie podana w terminie późniejszym.
 [maj – lipiec 2018 r.]

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej dla uczniów
Technikum nr 1 oraz uczniów Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1
(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)
{terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE}

 22.06.2018r.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach ACE.

 

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w szkołach Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w roku szk. 2017/18

 

30.04.2018r. [poniedziałek]

02.05.2018r. [środa]

04.05.2018r. [piątek]

07.05.2018r. [poniedziałek]

08.05.2018r. [wtorek]

01.06.2018r. [piątek]