Harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów ACE
oraz konsultacji nauczycieli  w roku szk. 2017/18 do końca zajęć dydaktycznych

14.09.2017r.
/czwartek/
godz. 16:30 Spotkanie wychowawców
z rodzicami / opiekunami uczniów klas maturalnych.
14.09.2017r.
/czwartek/
godz. 17:00 Spotkanie wychowawców
z rodzicami / opiekunami uczniów klas pierwszych.
26.10.2017r.
/czwartek/
godz.16:00-18:00 Spotkania wychowawców klas
z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
oraz konsultacje nauczycieli.
12.12.2017r.
/wtorek/

godz.16:00-18:00

Spotkania wychowawców klas
z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
oraz konsultacje nauczycieli.
07.02.2018r.
/środa/
godz. 16:00-18:00 Spotkania wychowawców klas
z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
- informacja o klasyfikacji za I semestr r. szk. 2017/18.
12.04.2018r.
/czwartek/
godz. 16:00-18:00 Spotkania wychowawców klas
z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
oraz konsultacje nauczycieli
.